Съобщение от Столична Община – ноември 2020 г.

На основание, заповед № СОА20-РД09-1486/13.03.2020 г. на кмета на СO се уведомяват общите събрания/ сдруженията на собствениците в режим на етажна собственост и се дават препоръки за организиране на засилено дезинфекциране на общите части на сградите. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ,                                                                                                               

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ/ОБИТАТЕЛИ,                                                                              

Във връзка с усложнената извънредна епидемична обстановка с цел ограничаване на заразяването с коронавирусна инфекция предвид негативните даннни / драстично увеличаване на заразените/ на територията на Столична община, Ви уведомяваме , че следва да проявите необходимата здравна култура и разбиране към извънредната ситуацията с цел защита живота и здравето на живущите и посетителите на сградата, при съобразяване с препоръките на Столична регионална здравна инспекция , да предприемете следните действия:                          

– Извършване на ежедневно засилено дезинфекциране на общите части на сградата в това число асансьорни клетки, входове, прилежащи блокови пространства;                                                                                                                                      

– Редовно проветряване на общите части на сградата;                                                  

Предоставяме на Вашето внимание относимата към настоящото част от СРЗИ:

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространението наCOVID – 19:                                                                      

1.Избор на дезинфектант:                                                                                              

1.1.Почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности трябва да бъдат заменени с дезинфектанти.

1.3.Дезинфектантът, който ще се избере, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването. МЗ поддържа на страницата си в Интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най- малко веднъж месечно.

1.4.В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или  Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“. 

1.5.Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписването на името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етиката, да е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).                                                2. Установяване на критични точки и кратност на обработките                                                         2.1.За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности (подове, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети; домофони и много други често докосвани с ръцете повърхности), като същите подлежат на ежедневна дезинфекция.                                                                                         София, октомври 2020г.   

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!