Фирмена ценова листа - 2020 г.

 №Вид услугаСума
инфо 

/“Входове БГ“ ЕООД има правото да променя цените в настоящият договор по номенклатура, водейки се според променящата се политика на фирмата. Като предварително за настъпилите промени се уведомяват представляващите органи на Етажната собственост./

01 Изготвяне на бюджет и примерно сформиране на месечните такси на ЕС 40 лв. 
02 Физическо посещение Етажна собственост (по заявка до 48 часа) 25 лв. 
03 Спешно физическо посещение Етажна собственост (по заявка до 6 часа)  50 лв. 
04 Физическо обслужване НЕ държавни институции /ЧЕЗ, Софийски вода и др./  30 лв. 
05 Спешно физическо обслужване Не държавни институции /ЧЕЗ, Софийски вода и др./  50 лв. 
06 Авариен телефон 24/7 – месечна такса  70 лв. 
07 Организиране и провеждане на Общо събрание  50 лв. 
08

Организиране и провеждане на Спешно Общо събрание

 70 лв. 
09

Предприемане на действия спрямо нередовни платци /софийски съд/ (съдебни такси и разноски)

 450 лв. 
010 Абонаментно почистване  по договаряне 
011 Физическо спиране и пускане на чипове до 5 обекта  50 лв. 
011 Физическо спиране и пускане на чипове до 15 обекта  100 лв. 
012  Посещение на техник (включена работа до 1 час , без стойност на материали) 40 лв.  
013  Работа на техник на час след изтекъл първоначален един час  20 лв.  
014  Абонаментна поддръжка от техник за 4 броя месечни посещения 120 лв.  
015  Посещение за оглед за оферта 30 лв.  
016  Контрол на ремонтни дейности до две посещения 50 лв.  
017  Контрол на ремонтни дейности до четири посещения 100 лв.  
018  Консумативи административна дейност – годишна такса 50 лв.  
019  Ревизия на приходи и разходи до 2 години 150 лв.  
020  Ревизия на приходи и разходи до 4 години 250 лв.  
021

Годишна такса Етажна собственост - включване и поддръжка на онлайн клиентска система за отчет в реално време

( www.clients.vhodove.bg)

120 лв.  
Нагоре

© 2021  Всички права запазени.