ЗУЕС Консултации

Фирмата предлага писмени отговори съгласно Закон за управление на етажната собственост.

  • Кога едно събрание е легитимно?
  • Как се провеждат Общите събрания?
  • Как трябва да се попълни протокол от ОС?
  • Как се сформира Кворум?
  • Как трябва да се сформират таксите на ЕС?
  • Как да направим Сдружение на собствениците на ЕС?
  • Как да направим регистрация на ЕС?
  • Празните апартаменти дължат ли такси?

За допълнителна информация не се притеснявайте да се свържете с нас.

Нагоре

© 2021  Всички права запазени.