Пакет Касиер

     Up

    Касиерство и счетоводство на средствата е услуга за Етажни собствености, на които не им е необходим Домоуправител или вече имат такъв. Ако мислите, че Етажната собственост не може да си позволи Професионален Домоуправител, то тогава разгледайте какво предлага услугата.

Какво влиза в услугата:

 • Безплатен пробен месец;
 • Подарък заклюващо табло за обявления;
 • Две физически посещения месечно от касиер;
 • Квитанционна книга за събираемост;
 • Отчетност в табличен вид, която се поставя в таблото в началото на всеки месец;
 • Поставяне на обявление с датите на посещенията на Касиера;
 • Процентно увеличение на приходите на Етажната собственост;
 • Плащане на режийните разходи - ток, вода, почистване, асансьор и др;

Полезни услуги по желание на клиента:

 • Онлайн отчет в реално време за направените приходи и разходи, както и прикачени сканирани разходни документи;
 • Профил за клиентската система на фирмата, в който всеки собственик може да види своите плащания и задължения, както и документацията на Етажната собственост;
 • Ремонтни дейсности свързани с нормалното функциониране на Етажната собственост;
 • Обезпаразитяване;
 • Абонаментно почистване;
 • Други услуги;

box logo easy white

Улсугата Професионален Домоуправител е за Етажни сосбтвености, които искат пълно обслужване като управление и поддръжка.

Какво включва услугата:

1. Домоуправител:

 • Регистрация на Етажната Собственост;
 • Изготвянето на домова книга;
 • Организиране и провеждане на Общи събрания;
 • Организиране на събрания за спешни ремонти;
 • Изготвяне протоколи за решенията на Общите събрания;
 • Организиране изпълнението на решенията от Общите събрания;
 • Административна дейност – телефон, мейл и интернет;
 • Официално представляване на Етажната собственост;

2. Касиер:

 • Изготвяне на бюджет и сформиране на такси;
 • Изготвяне на график и поставяне на обявления за датите на посещения на ЕС;
 • Събиране на таксите от обектите на ЕС от Касиер и на място в офиса на фирмата;
 • Събиране на таксите по Банков път, EasyPay или EPAY;
 • Отчет в реално време за събраните суми, направените разходи и състоянието на касата;
 • Плащане на режийните разходи - ток, вода, почистване, асансьор и др.

3. Майстор:

 • • Отстраняване на проблеми свързани с общите части на Етажната собственост;

4. Оператор:

 • Входиране на сигнали;
 • Консултации собственици;
 • Набиране на оферти;
 • Координиране на задачи спрямо техния приоритет;

Полезни услуги по желание на клиента:

 • Онлайн отчет в реално време за направените приходи и разходи, както и прикачени сканирани разходни документи;
 • Профил за клиентската система на фирмата, в който всеки собственик може да види своите плащания и задължения, както и документацията на Етажната собственост;
 • Обезпаразитяване;
 • Абонаментно почистване;
 • Други услуги;

cdobuilding green buildings

Безплатен Професионален Домоуправител е услуга, която подпомага развитието на сгради в режим на Етажна собственост като успоредно включва и услугата Касиерство.

Какво включва пакета:

 • Подарък заключващо табло за обявления;
 • Официален Домоуправител към държавните институции;
 • Регистрация на Етажната собственост;
 • Касиерство и счетоводство Етажна собственост;
 • Физическо събиране на месечните такси от 1 до 3 пъти месечно;
 • Квитанционна книга за събираемост;
 • Отчетност в табличен вид, която се поставя в таблото в началото на всеки месец.
 • Поставяне на обявление с датите на посещенията на Касиера;
 • Плащане по Банков път, EasyPay и ePay;
 • Плащане на място в офиса на фирмата;
 • Плащане на режийните разходи - ток, вода, почистване, асансьор и др;
 • Пълно счетоводство за направените приходи и разходи;

Полезни услуги по желание на клиента:

 • Онлайн отчет в реално време за направените приходи и разходи, както и прикачени сканирани разходни документи;
 • Профил за клиентската система на фирмата, в който всеки собственик може да види своите плащания и задължения, както и документацията на Етажната собственост;
 • Ремонтни дейсности свързани с нормалното функциониране на Етажната собственост;
 • Обезпаразитяване;
 • Абонаментно почистване;
 • Други услуги;

building vhod

    Официален Домоуправител е услуга, която предлага възможност на Етажни собствености с малка събираемост и ресурс да се възползват от частна фирма, която да ги представлява пред държавните институции.

Какво включва пакета:

 • Подарък заключващо табло за обяления;
 • Официален Домоуправител на Етажната собственост;
 • Регистрация на Етажна собственост;
 • Изготвяне на два протокола от Общи събрания - годишно;
 • Входиране на сигнали;

Полезни услуги по желание на клиента:

 • Ремонтни дейсности свързани с нормалното функциониране на Етажната собственост;
 • Обезпаразитяване;
 • Абонаментно почистване;
 • Други услуги;

Нагоре

© 2021  Всички права запазени.