Какво представлява фонд Ремонт и Обновяване?

   Това е фондът, създаден и поддържан от общото събрание на собствениците или на сдружението на собствениците на една етажна собственост. Средствата за фонда се набират ежемесечно от собствениците в размер, определен от общото събрание, който не може да бъде по-малко от 2% от минималната работна заплата за страната на човек. Средствата във фонда се набират в сметка със специално предназначение за разходи, свързани с ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и други разходи, определени с решение на общото събрание. Идята на ФРО е собствениците да го заплащат всеки месец по-една малка сума, която се натрупа в касата на входа и когато трябва да се направи голям ремонт или спешен ремонт да се извадят от нея и да може да се отреагира възможно най-бързо, а не тепърва да се събират пари, които така или иначе няма как да се съберат веднага. ФРО има за цел една етажна собственост да може да се развива по един или друг начин и тя да върви напред. Начините винаги биват различни дали сумата натрупана в касата ще помогне за някой спешен ремонт, дали ще се направят някакви подобрения във входа и много др.

За допълнителна информация не се притеснявайте да се свържете с нас.

Нагоре

© 2012  Всички права запазени.