Услуги за управление и поддръжка на Етажна собственост.

box logo easy white

Улсугата Професионален Домоуправител е за Етажни сосбтвености, които искат пълно обслужване като управление и поддръжка.

Какво включва услугата:

1. Домоуправител:

 • Регистрация на Етажната Собственост;
 • Изготвянето на домова книга;
 • Организиране и провеждане на Общи събрания;
 • Организиране на събрания за спешни ремонти;
 • Изготвяне протоколи за решенията на Общите събрания;
 • Организиране изпълнението на решенията от Общите събрания;
 • Административна дейност – телефон, мейл и интернет;
 • Официално представляване на Етажната собственост;

2. Касиер:

 • Изготвяне на бюджет и сформиране на такси;
 • Изготвяне на график и поставяне на обявления за датите на посещения на ЕС;
 • Събиране на таксите от обектите на ЕС от Касиер и на място в офиса на фирмата;
 • Събиране на таксите по Банков път, EasyPay или EPAY;
 • Отчет в реално време за събраните суми, направените разходи и състоянието на касата;
 • Плащане на режийните разходи - ток, вода, почистване, асансьор и др.

3. Майстор:

 • • Отстраняване на проблеми свързани с общите части на Етажната собственост;

4. Оператор:

 • Входиране на сигнали;
 • Консултации собственици;
 • Набиране на оферти;
 • Координиране на задачи спрямо техния приоритет;

Полезни услуги по желание на клиента:

 • Онлайн отчет в реално време за направените приходи и разходи, както и прикачени сканирани разходни документи;
 • Профил за клиентската система на фирмата, в който всеки собственик може да види своите плащания и задължения, както и документацията на Етажната собственост;
 • Обезпаразитяване;
 • Абонаментно почистване;
 • Други услуги;

     Up

    Касиерство и счетоводство на средствата е услуга за Етажни собствености, на които не им е необходим Домоуправител или вече имат такъв. Ако мислите, че Етажната собственост не може да си позволи Професионален Домоуправител, то тогава разгледайте какво предлага услугата.

Какво влиза в услугата:

 • Безплатен пробен месец;
 • Подарък заклюващо табло за обявления;
 • Две физически посещения месечно от касиер;
 • Квитанционна книга за събираемост;
 • Отчетност в табличен вид, която се поставя в таблото в началото на всеки месец;
 • Поставяне на обявление с датите на посещенията на Касиера;
 • Процентно увеличение на приходите на Етажната собственост;
 • Плащане на режийните разходи - ток, вода, почистване, асансьор и др;

Полезни услуги по желание на клиента:

 • Онлайн отчет в реално време за направените приходи и разходи, както и прикачени сканирани разходни документи;
 • Профил за клиентската система на фирмата, в който всеки собственик може да види своите плащания и задължения, както и документацията на Етажната собственост;
 • Ремонтни дейсности свързани с нормалното функциониране на Етажната собственост;
 • Обезпаразитяване;
 • Абонаментно почистване;
 • Други услуги;

building vhod

    Официален Домоуправител е услуга, която предлага възможност на Етажни собствености с малка събираемост и ресурс да се възползват от частна фирма, която да ги представлява пред държавните институции.

Какво включва пакета:

 • Подарък заключващо табло за обяления;
 • Официален Домоуправител на Етажната собственост;
 • Регистрация на Етажна собственост;
 • Изготвяне на два протокола от Общи събрания - годишно;
 • Входиране на сигнали;

Полезни услуги по желание на клиента:

 • Ремонтни дейсности свързани с нормалното функциониране на Етажната собственост;
 • Обезпаразитяване;
 • Абонаментно почистване;
 • Други услуги;

Фирмена ценова листа - 2020 г.

 №Вид услугаСума
инфо 

/“Входове БГ“ ЕООД има правото да променя цените в настоящият договор по номенклатура, водейки се според променящата се политика на фирмата. Като предварително за настъпилите промени се уведомяват представляващите органи на Етажната собственост./

01 Изготвяне на бюджет и примерно сформиране на месечните такси на ЕС 40 лв. 
02 Физическо посещение Етажна собственост (по заявка до 48 часа) 25 лв. 
03 Спешно физическо посещение Етажна собственост (по заявка до 6 часа)  50 лв. 
04 Физическо обслужване НЕ държавни институции /ЧЕЗ, Софийски вода и др./  30 лв. 
05 Спешно физическо обслужване Не държавни институции /ЧЕЗ, Софийски вода и др./  50 лв. 
06 Авариен телефон 24/7 – месечна такса  70 лв. 
07 Организиране и провеждане на Общо събрание  50 лв. 
08

Организиране и провеждане на Спешно Общо събрание

 70 лв. 
09

Предприемане на действия спрямо нередовни платци /софийски съд/ (съдебни такси и разноски)

 450 лв. 
010 Абонаментно почистване  по договаряне 
011 Физическо спиране и пускане на чипове до 5 обекта  50 лв. 
011 Физическо спиране и пускане на чипове до 15 обекта  100 лв. 
012  Посещение на техник (включена работа до 1 час , без стойност на материали) 40 лв.  
013  Работа на техник на час след изтекъл първоначален един час  20 лв.  
014  Абонаментна поддръжка от техник за 4 броя месечни посещения 120 лв.  
015  Посещение за оглед за оферта 30 лв.  
016  Контрол на ремонтни дейности до две посещения 50 лв.  
017  Контрол на ремонтни дейности до четири посещения 100 лв.  
018  Консумативи административна дейност – годишна такса 50 лв.  
019  Ревизия на приходи и разходи до 2 години 150 лв.  
020  Ревизия на приходи и разходи до 4 години 250 лв.  
021

Годишна такса Етажна собственост - включване и поддръжка на онлайн клиентска система за отчет в реално време

( www.clients.vhodove.bg)

120 лв.  
Нагоре

© 2021  Всички права запазени.